Mô tả chi tiết
Sơn bóng màu trên chất liệu gốm đất đỏ
 
CopyRight © 2013 - Tam Phep lacquer. All Rights Reserved Design by Trí Hợp