Mô tả chi tiết
Sơn bóng màu trên chất liệu gốm đất đỏ
 
Bản quyền thuộc cơ sở sơn mài Tám Phép Design by Trí Hợp